Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 50/2324
9013/0548/23
3 912,00 € Ing. Tamara Pócsová Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 59/2324
9013/0549/23
420,00 € Ing. Jozef Juraško Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 61/2324
9013/0551/23
3 280,00 € Ing. Filip Zúbek Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 21/2324
9013/0552/23
2 580,00 € prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 253/2324
9013/0557/23
3 370,00 € Bohdan Zdorovets Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Január 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0066/23
9710/0066/23
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Jozef Paľa, PhD.
9. Január 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0068/23
9710/0068/23
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mgr. Martin Balko
9. Január 2024
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 2023/12/07/MM
0401/0131/23
62,40 € SIAD Slovakia spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2024
Darovacia zmluva č. 9001/0089/23
9001/0089/23
5 000,00 € NIKÉ, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2024
Zmluva o spolupráci č. 0301/0226/23
0301/0226/23
0,00 € NOVOTA ART, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2024
Dohoda o grante pre program ERASMUS+ Projekt č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000148295
9013/0295/23
Doplnená
483 909,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2024
Dohoda o hosťovaní č. 0101/0001/24
0101/0001/24
0,00 € MSc. Jooyoung Hahn, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Január 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
77832-2
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominika Faltinová
5. Január 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
77842-3
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Katarína Holicová
5. Január 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č. 9702/0004/23
9702/0004/23
3 414,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Atletický oddiel Telovýchovnej jednoty Slávia STU Bratislava
5. Január 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
77849-3
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Muhammad Mohsin
5. Január 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
77828-5
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Bielka
4. Január 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č. 9702/0002/23
9702/0002/23
817,50 € Klub amerického futbalu BRATISLAVA MONARCHS Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Január 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č. 9702/0003/24
9702/0003/24
993,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave GOOD SERVICE, s. r. o.
3. Január 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
77845-1
226,22 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Iaroslava Kurban