Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023 (BA - FIIT)
0701/0005/23
2 169,90 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
17. Marec 2023
Dohoda o spolupráci, MTF STU č. 28/2023
0600/0014/23
0,00 € Technical University of Cluj-Napoca Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 0401/0026/23
0401/0026/23
40 800,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
66279-2
97,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michal Bačkády
17. Marec 2023
Zmluva o predaji motorového vozidla č. 0701/0004/23
0701/0004/23
69 000,00 € GALIMEX s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67959-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Kubiš
17. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 255/2223
9013/0118/23
350,00 € Erik Zurian Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č. 0501/0005/23
0501/0005/23
2 880,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SlavCon, o.z.
16. Marec 2023
Licenčná zmluva 020/2022 na vydanie diela, č. 0401/0011/23
0401/0011/23
0,00 € prof. RNDr. Miroslav Lávička, PhD.; doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.; RNDr. Dagmar Szarková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 37/2223
9013/0103/23
2 400,00 € prof. Ing. Milan Sokol, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 6/2223
9013/0105/23
960,00 € Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 21/2223
9013/0106/23
810,00 € doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 26/2223
9013/0107/23
3 660,00 € Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 256/2223
9013/0108/23
350,00 € Igor Varchol Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 254/2223
9013/0109/23
350,00 € Martin Šolc Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 251/2223
9013/0110/23
400,00 € Bc. Zuzana Domaničová Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 249/2223
9013/0111/23
400,00 € Bc. Veronika Babiczová Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 250/2223
9013/0112/23
400,00 € Bc. Jozef Červenák Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 253/2223
9013/0113/23
350,00 € Martin Závodný Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 257/2223
9013/0114/23
350,00 € Johana Divišová Slovenská technická univerzita v Bratislave