Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 76/2324
9013/0010/24
3 487,00 € Bc. Michal Vitáloš Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na stáž číslo: 62/2324
9013/0011/24
4 944,00 € Ing. Nina Petrovičová Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 194/2324
9013/0012/24
3 263,00 € Bc. Vilém Honysz Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 294/2324
9013/0015/24
2 626,00 € Bc. Zuzana Hančíková Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 252/2324
9013/0016/24
4 159,00 € Kostiantyn Zamolotniev Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 20/2324
9013/0017/24
1 830,00 € Ing. Martin Kotian Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 12/2324
9013/0018/24
930,00 € Ing. Daniel Urbán, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 22/2324
9013/0019/24
930,00 € Ing. Ida Skotnicová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
77993-3
114,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sabína Foltánová
19. Január 2024
Zmluva o dielo na zabezpečenie expertných činností v projekte č. 22210032, č. 9006/0001/24
9006/0001/24
1 900,00 € Ing. Štefan Svetský, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Zmluva o dielo na zabezpečenie expertných činností v strategickom projekte č. 22210032, č. 9006/0002/24
9006/0002/24
500,00 € Mgr. Zuzana Červeňanská, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Zmluva o dielo na zabezpečenie expertných činností v strategickom projekte č. 22210032, č. 9006/0003/24
9006/0003/24
500,00 € doc. Ing. Marián Zajko, PhD., MBA Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Zmluva o dielo na zabezpečenie expertných činností v strategickom projekte č. 22210032, č. 9006/0004/24
9006/0004/24
500,00 € Ing. Branislav Mišota, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Január 2024
Zmluva o dielo na zabezpečenie expertných činností v strategickom projekte č. 22210032, č. 9006/0005/24
9006/0005/24
500,00 € doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2024
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 0301/0227/23
0301/0227/23
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2024
Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office Hlasová kampaň - SD Magenta Office č. 0301/0228/23
0301/0228/23
90,43 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0301/0229/23
0301/0229/23
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2024
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia č. 0301/0231/23
0301/0231/23
78,48 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2024
Zmluva č. 9701/0001/2024
9701/0001/2024
11 652,00 € ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9701/0002/2024
9701/0002/2024
11 400,00 € lapua, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave