Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77647-1
238,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrea Gudábová
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77624-2
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tamara Mižíková
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77650-1
238,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrei Bogdanov
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77651-1
238,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrej Synák
17. Október 2023
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č. 9704/0014/23 (č. 29/2023 R-STU)
9704/0014/23
332,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SIDUS s.r.o.
17. Október 2023
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č. 9707/0002/23 (č. 30/2023 R-STU)
9707/0002/23
3 846,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Richard Tahotný
17. Október 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0066/23
9001/0066/23
30,00 € Ing. Jakub Hrbál Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 2/2324
9013/0461/23
930,00 € prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 10/2324
9013/0462/23
1 490,00 € Mgr. Paulína Lenartová Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 11/2324
9013/0463/23
1 490,00 € Mgr. Peter Bobalik Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 41/2324
9013/0464/23
1 440,00 € Bc. Michal Vitáloš Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 11/2022
9013/0304/23
1 800,00 € Dr. Patrick Ssebugere Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 10/2022
9013/0305/23
1 800,00 € Eunice Adhiambo Nyawade Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 17/2022
9013/0306/23
1 800,00 € Anthony Ngure Gachanjah Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
75833-1
204,28 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kira Kasianova
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77649-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marharyta Simkova
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77648-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mariia Ihnatko
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
76035-1
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Veranika Susolkina
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77619-1
243,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vladyslava Serdiukova
16. Október 2023
Medziinštitucionálna dohoda 2021-2027 medzi inštitúciami v Programových a Partnerských krajinách č. 9013/0434/23
9013/0434/23
0,00 € University of Alberta Slovenská technická univerzita v Bratislave