Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78671-3
259,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martina Mudrá
10. Máj 2024
Zmluva č. 0202/0011/24
0202/0011/24
1 093,75 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VERY GOODIES SK s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o dielo, MTF STU č. 39/2024
0600/0033/24
81 720,00 € ELVYT, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0005/24
0404/0005/24
0,00 € SANAT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0006/24
0404/0006/24
0,00 € Evonik Fermas s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0007/24
0404/0007/24
0,00 € Teva Czech Industries s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2024
Medziinštitucionálna dohoda 2021-2027 medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami č. 9013/0244/24
9013/0244/24
0,00 € University of Mauritius Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0055/24
0301/0055/24
4 146,01 € ALUNORM, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78232-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michal Rybár
7. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 0501/0014/24
0501/0014/24
3 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave BEETLE s.r.o.
7. Máj 2024
Zmluva o ochrane dôverných informácií č. 9001/0028/24
9001/0028/24
0,00 € SOFTIP, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 42/2022
9013/0241/24
1 255,00 € Ilyas Soulimane Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Máj 2024
Mandátna zmluva č. 0401/0029/24
0401/0029/24
4 800,00 € ABNKA, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Máj 2024
Mandátna zmluva č. 0401/0030/24
0401/0030/24
9 600,00 € ABNKA, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Máj 2024
Memorandum o spolupráci s externým partnerom z praxe č. 0101/0031/24
0101/0031/24
0,00 € STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o./ STRABAG Pozemné a Inžinierske staviteľstvo s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
75933-3
202,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bohdan Hriaznov
4. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
72211-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Adamišín
3. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 10/2023
9013/0080/24
1 300,00 € Andrii Khlevnyi Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 58/2022
9013/0200/24
2 220,00 € Dr. Richard Kyere-Boateng Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 46/2022
9013/0212/24
2 080,00 € Anura Preethilal Horagampita Gamage Slovenská technická univerzita v Bratislave