Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Zmluva o odbere výsledkov výskumu č. 0201/0003/23
0201/0003/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ECPU, s.r.o.
16. Február 2023
Zmluva č. 0201/0004/23 o poskytovaní služieb (Pracovná zdravotná služba s paušálom)
0201/0004/23
252,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Február 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš číslo Hu-23-01-28-DN-1
0401/0013/23
148,80 € Linde Gas s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67750-1
91,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Violeta Leleka
16. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67632-1
196,22 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jozef Šefčík
16. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67751-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrii Peshko
16. Február 2023
Licenčná zmluva 022/2022 na vydanie diela, č. 0401/0010/23
0401/0010/23
0,00 € Ing. Lukáš Kolarič, PhD.; prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67729-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Branislav Sršeň
16. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67754-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nikolai Dobrydnev
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 11/2223
9013/0061/23
4 180,00 € Vladan Lukić Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 10/2223
9013/0062/23
4 180,00 € Dunja Ivković Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 12/2223
9013/0063/23
4 180,00 € Sladana Vuković Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 03/2223
9013/0064/23
3 900,00 € Asael Jalocha Sepulveda Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 05/2223
9013/0065/23
3 900,00 € Tomás Ignácio Lobos Bravo Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 04/2223
9013/0072/23
3 900,00 € Daniel Acuῆa Ureta Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67732-1
182,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ján Filip Kotora
15. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67571-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jonatan Valen
15. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67714-1
186,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tomáš Henček
15. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67580-1
162,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marek Pillár
15. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67526-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Kollár