Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2022
Príkazná zmluva 12/2021
133/2022
131,16 € Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR Prešovská univerzita v Prešove
11. Október 2022
Kúpna zmluva
134/2022
195 193,20 € BaUstav corporation s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
132/2022
1 222,00 € UNIVERSITAES Prešov, n.o. Prešovská univerzita v Prešove
5. Október 2022
Zmluva o dielo
128/2022
100,00 € Doc. Iurii Danylets, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
5. Október 2022
Zmluva o dielo
129/2022
350,00 € dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT Prešovská univerzita v Prešove
5. Október 2022
Zmluva o dielo
130/2022
450,00 € Doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. Prešovská univerzita v Prešove
5. Október 2022
Zmluva o dielo
131/2022
100,00 € Prof. Dr. hab. Antoni MIRONOWICZ Prešovská univerzita v Prešove
3. Október 2022
Zmluva o nájme
125/2022
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
3. Október 2022
Príkazná zmluva 3/2022
126/2022
60,00 € prof. PhDr. Ing. Ján Royt, Ph. D., DSc. Prešovská univerzita v Prešove
3. Október 2022
Príkazná zmluva 4/2022
127/2022
40,00 € dr. hab. Mieczyslaw Dudek Prešovská univerzita v Prešove
29. September 2022
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní ubytovania
124/2022
0,00 € LINEAS, s. r. o. Prešov Prešovská univerzita v Prešove
28. September 2022
Zmluva o dielo
119/2022
100,00 € Prof. Dr. Tadeusz Wladyslaw Bąk Prešovská univerzita v Prešove
28. September 2022
Zmluva o dielo
120/2022
100,00 € dr. hab. Stanisɫaw Sorys prof. UPJP II. Prešovská univerzita v Prešove
28. September 2022
Zmluva o dielo
121/2022
100,00 € Prof. dr. hab. Maɫgorzata Duda Prešovská univerzita v Prešove
28. September 2022
Zmluva o dielo
122/2022
300,00 € Doc. Phdr. PaedDr. ThLic. Marek Šmid, Ph.D. Prešovská univerzita v Prešove
28. September 2022
Zmluva o dielo
123/2022
300,00 € Prof. dr. hab. Miroslaw Wróbel Prešovská univerzita v Prešove
26. September 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
118/2022
Doplnená
0,00 € Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Prešovská univerzita v Prešove
21. September 2022
Zmluva o spolupráci
116/2022
0,00 € Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa Prešovská univerzita v Prešove
21. September 2022
Zmluva o spolupráci
117/2022
0,00 € Základná umelecká škola, výtvarný odbor Prešovská univerzita v Prešove
14. September 2022
Zmluva o dielo
115/2022
400,00 € prof. Dr. hab. Tomasz Kupś Prešovská univerzita v Prešove