Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
173/2022
250,00 € Súkromná spojená škola Prešovská univerzita v Prešove
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
174/2022
250,00 € Základná škola Konštantínova Prešovská univerzita v Prešove
21. November 2022
Zmluva o dielo
175/2022
Doplnená
95 532,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Prešovská univerzita v Prešove
16. November 2022
Zmluva o riešení projektu
172/2022
3 000,00 € Bamida s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
15. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
168/2022
250,00 € SSOŠ Bardejov Prešovská univerzita v Prešove
15. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
169/2022
500,00 € Základná škola s materskou školou Prešovská univerzita v Prešove
15. November 2022
Príkazná zmluva 18/2022
170/2022
450,00 € Mgr. Hana Holá Prešovská univerzita v Prešove
15. November 2022
Príkazná zmluva 20/2022
171/2022
150,00 € doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
14. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
165/2022
250,00 € Gymnázium Antona Bernoláka Prešovská univerzita v Prešove
14. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
166/2022
250,00 € Stredná zdravotnícka škola Prešovská univerzita v Prešove
14. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
167/2022
250,00 € Základná škola s materskou školou Jarabina Prešovská univerzita v Prešove
9. November 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o praktickej výučbe
151/2022
0,00 € DENT-PREV s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
9. November 2022
Zmluva o praktickej výučbe
152/2022
Doplnená
0,00 € Bioinštitút s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
153/2022
500,00 € Galileo School s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
1547/2022
250,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Prešovská univerzita v Prešove
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
155/2022
250,00 € Stredná odborná škola lesnícka Prešovská univerzita v Prešove
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
156/2022
500,00 € Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu Prešovská univerzita v Prešove
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
157/2022
250,00 € SOŠ Železničná Prešovská univerzita v Prešove
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
158/2022
250,00 € Spojená škola Svätej Rodiny Prešovská univerzita v Prešove
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
159/2022
250,00 € Stredná zdravotnícka škola Prešovská univerzita v Prešove