Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Príkazná zmluva 1/2024
32/2024
210,00 € Bc. Danylo Lysytsia Prešovská univerzita v Prešove
9. Apríl 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny
31/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Prešovská univerzita v Prešove
26. Marec 2024
Rámcová dohoda
29/2024
6 293,39 € HORESKO s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
30/2024
0,00 € Jana Peregrinová PROMARKETING Prešovská univerzita v Prešove
20. Marec 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
27/2024
0,00 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Prešovská univerzita v Prešove
20. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
28/2024
0,00 € CETIN Networks, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
19. Marec 2024
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 2024ZO026LZ
26/2024
0,00 € Energie2,a.s. Prešovská univerzita v Prešove
15. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
24/2024
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
15. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
25/2024
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
8. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
22/2024
0,00 € Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja Prešovská univerzita v Prešove
8. Marec 2024
zmluva č. 58-2023
23/2024
0,00 € HELIOSYS s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
28. Február 2024
Rámcová dohoda
20/2024
39 863,31 € Up Déjeuner, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
28. Február 2024
Zmluva o dielo
21/2024
44 400,00 € HRD design, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe
FZO-1/2024
0,00 € Kúpele Nový Smokovec, a. s. Prešovská univerzita v Prešove
22. Február 2024
Dodatok č. 18 k Zmluve o praktickej výučbe
19/2024
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
21. Február 2024
Zmluva o dielo
18/2024
24 000,00 € Winks s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
16. Február 2024
Zmluva o spolupráci
16/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou Prešovská univerzita v Prešove
16. Február 2024
Zmluva o spolupráci
17/2024
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
8. Február 2024
Príkazná zmluva 1/2024
9/2024
100,00 € prof. Dr. hab. Jan DZIEDZIC Prešovská univerzita v Prešove
8. Február 2024
Príkazná zmluva 2/2024
10/2024
100,00 € prof. Dr. hab. Maciej Ostrowski Prešovská univerzita v Prešove