Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Zmluva o dielo
20/2023
Doplnená
471 559,96 € StavStar s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
9. Február 2023
zmluva o poskytovaní poradenských služieb
15/2023
0,00 € Mgr. Stanislav Kowalski Prešovská univerzita v Prešove
7. Február 2023
Zmluva o praktickej výučbe
14/2023
0,00 € ERSTE Medical Group a.s. Prešovská univerzita v Prešove
6. Február 2023
Partnerská dohoda
13/2023
0,00 € eduRoma - Roma Education Project Prešovská univerzita v Prešove
31. Január 2023
Darovacia zmluva
12/2023
216,00 € DOBRÉ ZO SLOVENSKA - PREŠOV Prešovská univerzita v Prešove
18. Január 2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb a ochrany pred požiarmi
11/2023
72 589,08 € KRIŠKO s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
16. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Prešovská univerzita v Prešove
13. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
8/2023
0,00 € The Church in Central and Eastern Europe Prešovská univerzita v Prešove
13. Január 2023
Rámcová dohoda
9/2023
69 999,00 € MAGISTER- Prešov, spol. s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
12. Január 2023
Zmluva o praktickej výučbe
7/2023
0,00 € Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s. Prešovská univerzita v Prešove
9. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5/2023
0,00 € MET Slovakia, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
9. Január 2023
Rámcová dohoda
6/2023
9 837,19 € Alex plus, spol. s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
5. Január 2023
Ramcová dohoda
4/2023
40 940,47 € INMEDIA, spol s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
4. Január 2023
Príkazná zmluva 29/2022
2/2023
100,00 € Doc. Habil. Lajos Pálfalvi Prešovská univerzita v Prešove
4. Január 2023
Príkazná zmluva 32/2022
3/2023
360,00 € doc. Mgr. Marie Voždová, Ph.D. Prešovská univerzita v Prešove
2. Január 2023
Rámcová dohoda
1/2023
9 133,20 € Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš Prešovská univerzita v Prešove
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
205/2022
190,00 € ZŠ Michaľany Prešovská univerzita v Prešove
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na pracovnú cestu zamestnancov
206/2022
575,00 € Mgr. Peter Bakalár, PhD. uviver.doc Prešovská univerzita v Prešove
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na pracovnú cestu zamestnancov
207/2022
575,00 € Mgr. Pavol Čech, PhD. univer.doc. Prešovská univerzita v Prešove
19. December 2022
Príkazná zmluva 21/2022
196/2022
170,00 € Dr. Irena Bilińska Prešovská univerzita v Prešove