Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
Príkazná zmluva 6/2023
85/2023
40,00 € Dr. hab. prof. UJD Aleksandra Siedlaczek-Szwed Prešovská univerzita v Prešove
6. Júl 2023
Zmluva o dielo
80/2023
45 854,63 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Prešovská univerzita v Prešove
19. Jún 2023
rámcová dohoda
75/2023
43 092,29 € Orange Slovensko, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
22. Jún 2023
Príkazná zmluva 5/2023
77/2023
50,00 € prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. Prešovská univerzita v Prešove
22. Jún 2023
Príkazná zmluva 6/2023
78/2023
50,00 € prof.dr hab. Yuriy Pachkovskyy Prešovská univerzita v Prešove
22. Jún 2023
Príkazná zmluva 7/2023
79/2023
100,00 € prof.ucz.dr hab Andrzej Rogalski Prešovská univerzita v Prešove
20. Jún 2023
zmluva o servise a aktualizácii programového vybavenia
76/2023
36 775,00 € ANETE SR, spol.s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
15. Jún 2023
Dodatok č. 3 ku Kooperačnej zmluve č. APVV-20-0338
73/2023
5 480,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Prešovská univerzita v Prešove
15. Jún 2023
Príkazná zmluva 2/2023
74/2023
600,00 € prof. UAM dr. hab. Andrzej Pryba MSF Prešovská univerzita v Prešove
8. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
72/2023
0,00 € MAGISTER - Prešov, spol. s. r. o. Prešovská univerzita v Prešove
7. Jún 2023
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti
70/2023
0,00 € Basketbalový klub Prešovská univerzita (BK PU) Prešovská univerzita v Prešove
7. Jún 2023
Rámcová dohoda
71/2023
70 375,80 € TransData s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
6. Jún 2023
poistná zmluva č. 800 402 4258
69/2023
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
67/2023
91 960,73 € SYSSLEE technology, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
2. Jún 2023
Nájomná zmluva
68/2023
0,00 € UNIVERSITAES Prešov, n.o. Prešovská univerzita v Prešove
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 ku Zmluve o spolupráci pri riešení úloh č. APVV-20-0140
66/2023
6 910,00 € Ústav geotechniky SAV, v.v.i. Prešovská univerzita v Prešove
29. Máj 2023
Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja
64/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Prešovská univerzita v Prešove
29. Máj 2023
Príkazná zmluva 1/2023
65/2023
600,00 € dr.hab. Monika Waluś Prešovská univerzita v Prešove
24. Máj 2023
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti
60/2023
0,00 € TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov Prešovská univerzita v Prešove
24. Máj 2023
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti
61/2023
0,00 € Športový klub mládeže - Akademik Prešov Prešovská univerzita v Prešove