Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zmluva o spolupráci
115/2023
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
11. September 2023
Zmluva o spolupráci
116/2023
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
11. September 2023
Zmluva o spolupráci
117/2023
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu č. APVV-22-0440
112/2023
40 606,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Prešovská univerzita v Prešove
7. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu č. APVV-22-0440
113/2023
0,00 € Parazitologický ústav SAV, v. v. i. Prešovská univerzita v Prešove
7. September 2023
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok
114/2023
0,00 € Služby pre zdravie v práci, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
6. September 2023
Zmluva o dielo
110/2023
417 600,00 € PRIMACHLAD, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
111/2023
1 980,00 € UNIVERSITAES Prešov, n.o. Prešovská univerzita v Prešove
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
105/2023
0,00 € Súkromná základná škola DSA Prešovská univerzita v Prešove
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
106/2023
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
107/2023
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
108/2023
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
109/2023
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
6. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
81/2023
0,00 € Evanjelická spojená škola Prešovská univerzita v Prešove
10. August 2023
Zmluva o dielo
104/2023
210 238,76 € Promont, spol. s.r.o. Prešov Prešovská univerzita v Prešove
8. August 2023
55043712
102/2023
402 000,00 € Inalogy a.s. Prešovská univerzita v Prešove
8. August 2023
Rámcová dohoda
103/2023
35 817,00 € HORESKO s.r.o,. Prešovská univerzita v Prešove
1. August 2023
Zmluva o dielo
101/2023
Doplnená
109 992,34 € UNISTAV, s.r.o.,Prešov Prešovská univerzita v Prešove
31. Júl 2023
Rámcová dohoda
98/2023
59 610,03 € HURKA s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
31. Júl 2023
Poistná zmluva č. 800 402 4609
99/2023
707 902,03 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Prešovská univerzita v Prešove