Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
184/2023
0,00 € Energie2, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
19. December 2023
Zmluva o spolupráci
179/2023
0,00 € Priatelia Zemplína, n. o. Prešovská univerzita v Prešove
19. December 2023
Zmluva o dielo
180/2023
57 552,44 € Spektrum družstvo Prešovská univerzita v Prešove
18. December 2023
Príkazná zmluva 8/2023
178/2023
350,00 € doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Prešovská univerzita v Prešove
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí vzdelávania
176/2023
500,00 € Ľubomír Dudáš - Autoškola DUVA Prešovská univerzita v Prešove
14. December 2023
Zmluva o umeleckom výkone
177/2023
1 000,00 € Tatiana Hajzušová Prešovská univerzita v Prešove
11. December 2023
Príkazná zmluva
175/2023
800,00 € Szögi László, Dr. Prešovská univerzita v Prešove
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí vzdelávania
174/2023
0,00 € Mesto Snina Prešovská univerzita v Prešove
30. November 2023
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 1/03/S-Pa z 26.05.2003 v znení jej neskorších dodatkov
173/2023
0,00 € Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Prešovská univerzita v Prešove
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
170/2023
0,00 € Mesto Košice Prešovská univerzita v Prešove
28. November 2023
Zmluva o dielo
171/2023
540,00 € RNDr. Radomír Babiak, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
28. November 2023
Príkazná zmluva 10/2023
172/2023
100,00 € prof. Lucyna Harmon, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
24. November 2023
Zmluva o spolupráci
169/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Prešovská univerzita v Prešove
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektových aktivít
168/2023
2 000,00 € UNIVERSITAES Prešov, n.o. Prešovská univerzita v Prešove
22. November 2023
Zmluva o dielo
167/2023
15 600,00 € Prešovská univerzita v Prešove Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI
21. November 2023
Príkazná zmluva 11/2023
162/2023
50,00 € Prof. dr hab. Joanna Szczęk Prešovská univerzita v Prešove
21. November 2023
Príkazná zmluva 12/2023
163/2023
100,00 € Prof. dr. hab. Mariola Wierzbicka Prešovská univerzita v Prešove
21. November 2023
Príkazná zmluva 15/2023
164/2023
253,06 € prof. dr hab. Mieczysław Balowski Prešovská univerzita v Prešove
21. November 2023
Príkazná zmluva
165/2023
200,00 € Csuka Botond, Ph.D. Prešovská univerzita v Prešove
21. November 2023
Príkazná zmluva 13/2023
166/2023
200,00 € doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešove