Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Príkazná zmluva 9/2023
100/2023
450,00 € prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. Prešovská univerzita v Prešove
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení úlohy č.APVV-20-0319
96/2023
5 894,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prešovská univerzita v Prešove
26. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-20-0319
97/2023
13 532,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Prešovská univerzita v Prešove
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0440
95/2023
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Prešovská univerzita v Prešove
13. Júl 2023
Zmluva o dielo
90/2023
Doplnená
562 793,76 € StavStar s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
13. Júl 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o praktickej výučbe
91/2023
Doplnená
0,00 € Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s. Prešovská univerzita v Prešove
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľom pre región Bardejov
92/2023
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Prešovská univerzita v Prešove
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľom pre región Prešov
93/2023
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Prešovská univerzita v Prešove
13. Júl 2023
Príkazná zmluva 7/2023
94/2023
40,00 € Lect. Univ. dr. Ionut Mihai POPESCU Prešovská univerzita v Prešove
12. Júl 2023
Príkazná zmluva 3/2023
88/2023
100,00 € doc. Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D. Prešovská univerzita v Prešove
12. Júl 2023
Príkazná zmluva 4/2023
89/2023
110,00 € dr. Agnieszka Woszczyk, prof. UŚ Prešovská univerzita v Prešove
11. Júl 2023
Zmluva o dielo
86/2023
400,00 € doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. Prešovská univerzita v Prešove
11. Júl 2023
Zmluva o dielo
87/2023
1 000,00 € Stoeac-Vladuti Mirela Nicoleta Prešovská univerzita v Prešove
10. Júl 2023
Kúpna zmluva
82/2023
98 636,04 € NABIMEX, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
10. Júl 2023
Príkazná zmluva 4/2023
83/2023
40,00 € prof. nadzw. dr. hab. Janusz Mierzwa Prešovská univerzita v Prešove
10. Júl 2023
Príkazná zmluva 5/2023
84/2023
40,00 € dr. hab. Jacek Kulbaka, prof. APS Prešovská univerzita v Prešove
10. Júl 2023
Príkazná zmluva 6/2023
85/2023
40,00 € Dr. hab. prof. UJD Aleksandra Siedlaczek-Szwed Prešovská univerzita v Prešove
6. Júl 2023
Zmluva o dielo
80/2023
45 854,63 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Prešovská univerzita v Prešove
19. Jún 2023
rámcová dohoda
75/2023
43 092,29 € Orange Slovensko, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
22. Jún 2023
Príkazná zmluva 5/2023
77/2023
50,00 € prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. Prešovská univerzita v Prešove