Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti
62/2023
0,00 € Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. Prešovská univerzita v Prešove
24. Máj 2023
Darovacia zmluva
63/2023
150,50 € PhDr. Miroslav Sabolík Prešovská univerzita v Prešove
23. Máj 2023
Rámcová dohoda
59/2023
1 029 056,46 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
17. Máj 2023
Nájomná zmluva
58/2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Prešov Prešovská univerzita v Prešove
16. Máj 2023
zmluva o dielo
56/2023
300,00 € prof. Rajna Dragićević, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
16. Máj 2023
zmluva o dielo
57/2023
250,00 € doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Prešovská univerzita v Prešove
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
54/2023
0,00 € doc. ThDr. Ján Husár, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
15. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
55/2023
22 771,20 € DLC s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
9. Máj 2023
Zmluva o podmienkach odberu jalovej zložky elektriny z distribučnej sústavy
51/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Prešovská univerzita v Prešove
9. Máj 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
52/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Prešovská univerzita v Prešove
9. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o riešení projektu č. APVV-18-0046 o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii
53/2023
2 222,00 € Technická univerzita v Košiciach Prešovská univerzita v Prešove
17. Apríl 2023
Zmluva o praktickej výučbe
50/2023
Doplnená
0,00 € Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo
44/2023
600,00 € prof. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. Prešovská univerzita v Prešove
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo
45/2023
360,00 € doc. Mgr. Michal Bočák, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo
46/2023
260,00 € Mgr. Jozef Mergeš, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo
47/2023
260,00 € Mgr. Eva Peknušiaková, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo
48/2023
2 000,00 € Ing. Marianna Kraviarová, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo
49/2023
260,00 € Mgr. Viera Smoláková, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo
43/2023
560,00 € Mgr. Lenka Regrutová, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
42/2023
47 491,20 € BIELEK s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove