Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
Príkazná zmluva 2/2024
10/2024
100,00 € prof. Dr. hab. Maciej Ostrowski Prešovská univerzita v Prešove
8. Február 2024
Príkazná zmluva 3/2024
11/2024
100,00 € Dr. hab. Jacenty Mastej, prof. KUL Prešovská univerzita v Prešove
8. Február 2024
Príkazná zmluva 4/2024
12/2024
60,00 € doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
8. Február 2024
Darovacia zmluva
13/2024
0,00 € NAŠA KOMUNITA o.z. Prešovská univerzita v Prešove
8. Február 2024
Rámcová dohoda
14/2024
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
8. Február 2024
Zmluva o nájme
15/2024
1 122,90 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
5. Február 2024
Zmluva o dielo
8/2024
0,00 € SYTIQ a.s. Prešovská univerzita v Prešove
1. Február 2024
Kúpna zmluva
7/2024
0,00 € AMM PREŠOV s.r.o Prešovská univerzita v Prešove
16. Január 2024
Darovacia zmluva
6/2024
270,00 € Mgr. Peter Bakalár, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
19. December 2023
Rámcová dohoda
181/2023
9 763,24 € Alex plus, spol. s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
8. Január 2024
Rámcová dohoda
5/2024
38 563,67 € FEBA-ECO s.r.o., r.s.p. Prešovská univerzita v Prešove
8. Január 2024
Príkazná zmluva 17/2023
2/2024
256,00 € BA Peza Kestrina, MBA Prešovská univerzita v Prešove
8. Január 2024
Príkazná zmluva 18/2023
3/2024
190,00 € PhDr. Alica Kubovská, CSc. Prešovská univerzita v Prešove
8. Január 2024
Rámcová dohoda
4/2024
49 245,84 € TOMPET,s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
5. Január 2024
Rámcová dohoda
1/2024
43 407,30 € INMEDIA, spol. sr.o. Prešovská univerzita v Prešove
19. December 2023
Rámcová dohoda
182/2023
7 232,64 € Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš Prešovská univerzita v Prešove
30. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
183/2023
0,00 € MET Slovakia, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
30. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
184/2023
0,00 € Energie2, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
19. December 2023
Zmluva o spolupráci
179/2023
0,00 € Priatelia Zemplína, n. o. Prešovská univerzita v Prešove
19. December 2023
Zmluva o dielo
180/2023
57 552,44 € Spektrum družstvo Prešovská univerzita v Prešove