Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2023
Rámcová dohoda
157/2023
6 352,50 € Ing. Marián Macko Prešovská univerzita v Prešove
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
155/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Prešovská univerzita v Prešove
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
156/2023
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove
27. Október 2023
Príkazná zmluva 9/2023
154/2023
350,00 € doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D. Prešovská univerzita v Prešove
25. Október 2023
Nájomná zmluva
153/2023
0,00 € doc.dr.Ruslan Mariychuk, CSc. Prešovská univerzita v Prešove
24. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 04/2023
151/2023
0,00 € ATLANTIC Slovakia spol.s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
24. Október 2023
Zmluva o dielo
152/2023
45 952,02 € EUROVIA SK, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
23. Október 2023
Príkazná zmluva 10/2023
150/2023
2 250,00 € Patrik Skultety, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešove
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci
148/2023
0,00 € Materská škola Prešovská univerzita v Prešove
13. Október 2023
Poistná zmluva č. 800 402 4609
149/2023
707 902,03 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Prešovská univerzita v Prešove
12. Október 2023
Zmluva na servisné služby Shindler Excellence
147/2023
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Prešovská univerzita v Prešove
11. Október 2023
Zmluva o praktickej výučbe
146/2023
0,00 € Medikocentrum, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
10. Október 2023
Nájomná zmluva 1/2023
142/2023
0,00 € Mag. Nicole Prosser, MA Prešovská univerzita v Prešove
10. Október 2023
Nájomná zmluva 2/2023
143/2023
0,00 € Claudia Agnes Lemke Müller Prešovská univerzita v Prešove
10. Október 2023
Nájomná zmluva 3/2023
144/2023
0,00 € Doc. Halyna Kuz Prešovská univerzita v Prešove
10. Október 2023
Nájomná zmluva 4/2023
145/2023
0,00 € Paulina Stawarz Prešovská univerzita v Prešove
4. Október 2023
Zmluva o spolupráci
140/2023
0,00 € Materská škola Prešovská univerzita v Prešove
4. Október 2023
Zmluva o spolupráci
141/2023
0,00 € MŠ Ľubotice Prešovská univerzita v Prešove
2. Október 2023
Zmluva o spolupráci
139/2023
0,00 € Materská škola Prešovská univerzita v Prešove
27. September 2023
Zmluva o spolupráci
129/2023
0,00 € Materská škola Prešovská univerzita v Prešove