Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 263/2023-1/2.3
3 566,00 € Mesto Trstená Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 293/2023-1/2.3
2 279,00 € Dom kultúry Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 279/2023-1/2.3
542,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 296/2023-1/2.3
12 645,00 € Mlyny Cinemas spol. s r.o. Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 297/2023-1/2.3
1 185,00 € Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 346/2023-1/2.3
3 620,00 € Kino PO s.r.o. Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 257/2023-1/2.3
2 725,00 € Mestské kultúrne stredisko Senica Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 394/2023-1/2.3
2 795,00 € Mestské centrum kultúry Malacky Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 242/2023-1/2.3
Doplnená
3 098,00 € Dom kultúry mesta Handlová Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 295/2023-1/2.3
2 051,00 € Púchovská kultúra s.r.o. Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 347/2023-1/2.3
167 931,00 € Cinemax a.s. Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 316/2023-1/2.3
2 250,00 € Mestské kultúrne centrum Hlohovec Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 258/2023-1/2.3
2 463,00 € Mesto Bardejov Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 324/2023-1/2.3
1 512,00 € Mestské kultúrne stredisko v Sabinove Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 261/2023-1/2.3
1 336,00 € Dom kultúry LM Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 265/2023-1/2.3
1 788,00 € Mesto Trebišov Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 283/2023-1/2.3
2 867,00 € Mestské kultúrne stredisko Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 285/2023-1/2.3
1 254,00 € Slovenská filharmónia Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 350/2023-1/2.3
2 462,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Audiovizuálny fond
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 292/2023-1/2.3
5 587,00 € Mestské kultúrne stredisko Humenné Audiovizuálny fond