Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 565/2020-8/5.3/3
114 962,00 € FilmWorx s.r.o. Audiovizuálny fond
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1010/2020-8/5.1
125 420,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 408/2022-8/5.1
Doplnená
144 105,00 € Sardinka Production s.r.o. Audiovizuálny fond
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1288/2022-5/1.3.1
2 000,00 € Michaela Mihályiová Audiovizuálny fond
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 522/2021-8/5.3
82 006,00 € B Production s.r.o. Audiovizuálny fond
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1209/2023-1/2.2
90 000,00 € Anča Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1268/2022-5/1.1.1
7 000,00 € Hana Lasicová Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 56/2023-3/2.1.1
15 000,00 € Filmtopia s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 94/2023-3/2.1.1
3 000,00 € Filmtopia s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 93/2023-3/2.1.1
7 000,00 € Filmtopia s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 48/2023-3/2.1.3
10 000,00 € Mirafox s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 179/2020-8/5.1/2
75 201,00 € PubRes s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 676/2022-8/5.2
366 223,00 € Inout Studio s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 455/2021-8/5.2
385 344,00 € Paprika Studios s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 703/2022-8/5.1
60 665,00 € Attack Film s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1252/2022-3/2.1.1
3 000,00 € Bfilm s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1161/2023-1/2.2
9 000,00 € HoryZonty Audiovizuálny fond
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1195/2023-1/2.2
4 000,00 € OZ Adrenalín Audiovizuálny fond
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 905/2022-4/4.1
26 000,00 € LampArt Audiovizuálny fond
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 894/2022-7/1.2.2
20 000,00 € Peacemaker Audiovizuálny fond