Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00221/2024 RE
100,00 € Matej Stachera Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00222/2024 RE
150,00 € doc. Mgr. Marek Mitka, PhD., DiS.art. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00223/2024 RE
150,00 € Mgr. Dávid Drziak, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00224/2024 RE
200,00 € Mgr. Lukáš Dvorščák Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00225/2024 RE
150,00 € prof. PhDr. Marta Součková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00226/2024 RE
150,00 € doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00227/2024 RE
150,00 € Mgr. Alena Brindová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00228/2024 RE
150,00 € Peter Prokopec Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00229/2024 RE
150,00 € doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00230/2024 RE
150,00 € Soňa Uriková Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00231/2024 RE
200,00 € Veronika Husovská Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00232/2024 RE
200,00 € Mgr. Martin Husovský Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00233/2024 RE
150,00 € Ing. Vlastimil Slávik Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00234/2024 RE
150,00 € prof. Jaroslav Tůma Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00288/2024 RE
0,00 € Špeciálna základná škola Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00287/2024 RE
0,00 € Základná škola Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00235/2024 RE
200,00 € prof. Michael Matthes Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00286/2024 RE
0,00 € Spojená škola Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00236/2024 RE
150,00 € PhD Anna Noworzyn-Sławińska Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00237/2024 RE
150,00 € Mgr. art. Lucia Kosturova Katolícka univerzita v Ružomberku