Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00338/2024 RE
0,00 € prof. MUDr. František Sabol, PhD.,MPH,MBA Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00339/2024 RE
0,00 € Mons. ThDr.ICLic. Ján Kuboš, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00340/2024 RE
0,00 € Ing. Miloslav Čurila,PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00341/2024 RE
0,00 € Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
7. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00331/2024 RE
0,00 € Štefan Tkáčik, RNDr.,PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
7. Máj 2024
Zmluva o praktickej výučbe a zabezpečenia odbornej praxe
ZML 00332/2024 RE
0,00 € Mesto Brezno Katolícka univerzita v Ružomberku
7. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní
ZML 00333/2024 RE
384,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Feketová Viktória
7. Máj 2024
Erasmus dohoda o grante na mobilitu zamestnancov školenie č. 2023-1-SK-KA131-HED-000126273
ZML 00334/2024 RE
1 235,00 € Peter Servanský Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Erasmus+ dohoda o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov Kľúčová akcia 2 č. projektu EDU-2022-CB-VET,101092481
ZML 00305/2024 RE
865,00 € Mgr. Katarína Podobová Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Erasmus+zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancovi Kľúčová akcia2 č. projektu EDU-2022-CB-VET,101092481
ZML 00306/2024 RE
865,00 € Mgr. Jana Urbanová Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Erasmus+zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancovi Kľúčová akcia2 č. projektu EDU-2022-CB-VET,101092481
ZML 00307/2024 RE
865,00 € PaedDr. Mgr. Jana Chynoradská Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00320/2024 RE
1 255,00 € Svetlana Kalezič-Radonjič Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00315/2024 RE
740,00 € doc. Mgr. Pavel Izrael., phD Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00292/2024 RE
1 160,00 € Jarmila Rybárová Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00313/2024 RE
1 115,00 € Mgr. Daniel Markovič, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00326/2024 RE
0,00 € doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00328/2024 RE
0,00 € doc. ThDr. Peter Majda. PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00330/2024 RE
0,00 € ThLic. Martin Majda, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Dohoda-Erasmus mobilita na školenie č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00329/2024 RE
1 160,00 € Zverecová Iveta Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Dohoda-Erasmus mobilita zamestnancov školenie č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00327/2024 RE
1 020,00 € Martin Kuniak Katolícka univerzita v Ružomberku