Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00349/2024 RE
0,00 € Ing. František Horvát, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00350/2024 RE
0,00 € Ing. František Horvát, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00351/2024 RE
0,00 € Ing. František Horvát, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00352/2024 RE
0,00 € Ing. František Horvát, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Máj 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci
ZML 00343/2024 RE
0,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00345/2024 RE
0,00 € Martin Kuniak Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Máj 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00342/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bc. Izabela Nováková
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00335/2024 RE
0,00 € JUDr. Ing. Jaroslav Komora Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00336/2024 RE
0,00 € Mons. Bernard Bober Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00337/2024 RE
0,00 € Ing. Anton Barcík Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00338/2024 RE
0,00 € prof. MUDr. František Sabol, PhD.,MPH,MBA Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00339/2024 RE
0,00 € Mons. ThDr.ICLic. Ján Kuboš, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00340/2024 RE
0,00 € Ing. Miloslav Čurila,PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Máj 2024
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZML 00341/2024 RE
0,00 € Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
7. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00331/2024 RE
0,00 € Štefan Tkáčik, RNDr.,PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
7. Máj 2024
Zmluva o praktickej výučbe a zabezpečenia odbornej praxe
ZML 00332/2024 RE
0,00 € Mesto Brezno Katolícka univerzita v Ružomberku
7. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní
ZML 00333/2024 RE
384,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Feketová Viktória
7. Máj 2024
Erasmus dohoda o grante na mobilitu zamestnancov školenie č. 2023-1-SK-KA131-HED-000126273
ZML 00334/2024 RE
1 235,00 € Peter Servanský Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Erasmus+ dohoda o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov Kľúčová akcia 2 č. projektu EDU-2022-CB-VET,101092481
ZML 00305/2024 RE
865,00 € Mgr. Katarína Podobová Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Máj 2024
Erasmus+zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancovi Kľúčová akcia2 č. projektu EDU-2022-CB-VET,101092481
ZML 00306/2024 RE
865,00 € Mgr. Jana Urbanová Katolícka univerzita v Ružomberku