Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Rámcová (kúpna) zmluva
ZML 00348/2024 RE
20 545,10 € Lamitec, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00381/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Eva Kucháriková
4. Jún 2024
Erasmu zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov č. projektu 2023-1-SK01-KA220-HED-000158697
ZML 00383/2024 RE
1 395,00 € RnDr. Štefan Tkáčik, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00388/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Chebenova Alena
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00387/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Červeňová Janka
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00386/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bohúňová Anna
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00385/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Babic Marek
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00384/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Kaščáková Janka
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00389/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Chylová Alena
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00390/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Grellnethová Hana
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00391/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Holdoš JURAJ
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00392/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Koniar Ivan
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00393/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Kontúr Igor
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00394/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Kováčová Viera
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00395/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Kubačkova Jana
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00396/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ligoš Milan
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00397/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Marťák Michal
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML00399/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Izrael Pavel
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00398/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Zeleňák Eugen
4. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00400/2024 RE
0,00 € PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku