Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2020
Kúpna zmluva
177/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREMA Humenné s.r.o
5. Október 2020
Kúpna zmluva
178/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. CGM, s.r.o
5. Október 2020
Kúpna zmluva
179/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Fulimex Plus, spol. s.r.o
5. Október 2020
Kúpna zmluva
180/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. MIR-BUD Tarcica Liściasta Sp. z o.o.
5. Október 2020
Kúpna zmluva
184/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BEKY a.s.
5. Október 2020
Kúpna zmluva
185/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Bohuslav Lichvár - LIBERG
30. September 2020
Zmluva o spoločnom obhospodarovaní lesného pôdneho fondu
168/2020/LMU
0,00 € Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť Ulič Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
30. September 2020
Zmluva o nájme lesných pozemkov
169/2020/LMU
0,00 € Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť Ulič Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
30. September 2020
Dohoda o odovzdaní nehnuteľností
167/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť Ulič
24. September 2020
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
166/2020/LMU
50,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Poľovnícke združenie Javorník Ulič
18. September 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
158/2020/LMU
100 024,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
18. September 2020
Kúpna zmluva
163/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Arbora Wood s.r.o
17. September 2020
Kúpna zmluva
164/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. SEVITA s.r.o.
16. September 2020
Zmluva o dielo
155/2020/LMU
Doplnená
1 398 835,37 € GMT development, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
14. September 2020
Zmluva o vykonávaní servisných prehliadok motorového vozidla
162/2020/LMU
Doplnená
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
10. September 2020
ZMLUVA O NÁJME strojného zariadenia a mechanizačného prostriedku
161/2020/LMU
100,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Dušan Žipaj
10. September 2020
ZMLUVA O NÁJME poľnohospodárskych pozemkov
160/2020/LMU
48,98 € Michal Bunča Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
10. September 2020
ZMLUVA O NÁJME poľnohospodárskych pozemkov
159/2020/LMU
33,35 € Anna Maliňáková Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
10. September 2020
Zmluva o dielo na dodanie a montáž kotla na drevný odpad
154/2020/LMU
69 300,00 € BAUTEKA, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
4. September 2020
Kúpna zmluva
157/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Jozef Ligenza - LIGE