Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2021
Kúpna zmluva
11/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Miroslav Drab
13. Január 2021
Kúpna zmluva
12/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREMA Humenné s.r.o
13. Január 2021
Kúpna zmluva
13/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Miroslav Haburaj drevovýroba- Martina Haburajová, právny nástupca
13. Január 2021
Kúpna zmluva
14/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. KONTACT SERVIS s.r.o
13. Január 2021
Kúpna zmluva
15/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Bohuslav Lichvár - LIBERG
13. Január 2021
Kúpna zmluva
16/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Jozef Ligenza - LIGE
13. Január 2021
Kúpna zmluva
17/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. MIR-BUD Tarcica Liściasta Sp. z o.o.
13. Január 2021
Kúpna zmluva
18/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Marek Mitro - MEROL
13. Január 2021
Kúpna zmluva
19/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ladislav Ontkovič – Drevovýroba FINAL
13. Január 2021
Kúpna zmluva
20/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. UDAVA a.s
13. Január 2021
Kúpna zmluva
21/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. VIARD s.r.o
13. Január 2021
Kúpna zmluva
22/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Rogala Marián
13. Január 2021
Kúpna zmluva
38/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BEKY a.s.
13. Január 2021
Kúpna zmluva
39/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Jozef Andraško DREKOS
13. Január 2021
Kúpna zmluva
40/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREVPOL s.r.o.
13. Január 2021
Kúpna zmluva
41/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Martin Savkuľak
13. Január 2021
Kúpna zmluva
42/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. MVDr. Tilňak Michal TIMIVAS
13. Január 2021
Kúpna zmluva
43/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. LENZING AG
13. Január 2021
Kúpna zmluva
44/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. LENZING AG
11. Január 2021
Kúpna zmluva
2/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Pawel Barnach BLYSK