Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Október 2020
ZMLUVA O NÁJME poľnohospodárskych pozemkov
196/2020/LMU
0,00 € Ing. Ján Hrabovčin Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
15. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb: Práce spojené so starostlivosťou o drobné vodné toky
191/2020/LMU
13 340,00 € ZVP spol. s r. o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
13. Október 2020
Kúpna zmluva
192/2020/LMU
11 172,40 € SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
13. Október 2020
Protokol č. 01751/2019-UVOS-U00073/19.00 o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu
194/2020/LMU
0,00 € Slovenská republika - Slovenský pozemkový fond Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
13. Október 2020
Delimitačná protokol o delimitácii správy lesných pozemkov
193/2020/LMU
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
12. Október 2020
Kúpna zmluva
188/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. VIARD s.r.o
12. Október 2020
Kúpna zmluva
189/2020/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DE-POL Bartlomiej Wanielista
12. Október 2020
Kúpna zmluva
190/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Petronela Gregová - grenel
6. Október 2020
Kúpna zmluva
186/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. MSGW s.r.o
6. Október 2020
Kúpna zmluva
187/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREVPOL s.r.o.
5. Október 2020
Kúpna zmluva
170/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Da mihi animas, s.r.o
5. Október 2020
Kúpna zmluva
173/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Marek Mitro - MEROL
5. Október 2020
Kúpna zmluva
175/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Miroslav Haburaj drevovýroba- Martina Haburajová, právny nástupca
5. Október 2020
Kúpna zmluva
176/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Miroslav Drab
5. Október 2020
Kúpna zmluva
181/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. UDAVA a.s
5. Október 2020
Kúpna zmluva
182/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. KONTACT SERVIS s.r.o
5. Október 2020
Kúpna zmluva
183/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ladislav Ontkovič – Drevovýroba FINAL
5. Október 2020
Kúpna zmluva
171/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Jozef Bednár, s.r.o.
5. Október 2020
Kúpna zmluva
172/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BRONTEUS, spol. s r.o.
5. Október 2020
Kúpna zmluva
174/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. CONTI-PLUS s.r.o.