Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2021
Rámcová dohoda
27/2021/LMU
0,00 € Milan Petík Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Január 2021
Rámcová dohoda
28/2021/LMU
0,00 € Ján Galanda Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Január 2021
Rámcová dohoda
29/2021/LMU
0,00 € Jozef Drevický Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Január 2021
Rámcová dohoda
30/2021/LMU
0,00 € Jakub Berezňanin Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Január 2021
Rámcová dohoda
31/2021/LMU
0,00 € Pavol Andrejčík Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Január 2021
Rámcová dohoda
32/2021/LMU
0,00 € Ing. Viktor Popovič - DANWER Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Január 2021
Rámcová dohoda
33/2021/LMU
0,00 € Jozef Holodňák Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Január 2021
Rámcová dohoda
34/2021/LMU
0,00 € POVIX, spol. s r. o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Január 2021
Rámcová dohoda
35/2021/LMU
0,00 € Peter Zaremba Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Január 2021
Rámcová dohoda
36/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Radoslav Sedlák Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Január 2021
Rámcová dohoda
37/2021/LMU
0,00 € Radoslav Sedlák Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
14. Január 2021
Kúpna zmluva
45/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. EKOSPOL Vranov s.r.o.
14. Január 2021
Kúpna zmluva
46/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. ZDAMAR Marcin Gawel
13. Január 2021
Kúpna zmluva
4/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Jozef Bednár, s.r.o.
13. Január 2021
Kúpna zmluva
5/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BIG Block, s.r.o
13. Január 2021
Kúpna zmluva
6/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BRONTEUS, spol. s r.o.
13. Január 2021
Kúpna zmluva
7/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. CGM, s.r.o
13. Január 2021
Kúpna zmluva
8/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. CONTI-PLUS s.r.o.
13. Január 2021
Kúpna zmluva
9/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Da mihi animas, s.r.o
13. Január 2021
Kúpna zmluva
10/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DE-POL Bartlomiej Wanielista