Centrálny register zmlúv

Trnavská teplárenská, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2021
Zmluva o spolupráci č. ZM-163/2021
ZM-163/2021
28,00 € Ing. Adam Mihočka - Vitamín IT Trnavská teplárenská, a.s.
20. December 2021
Zmluva o poverení spracúvania osobných údajov
ZM-164/2021
0,00 € Ing. Adam Mihočka - Vitamín IT Trnavská teplárenská, a.s.
21. December 2021
Kolektívna zmluva na rok 2022
KZ 2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Energeticko - chemického odborového zväzu Trnavská teplárenská, a.s.
31. December 2021
Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu
4100841
0,00 € HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu Trnavská teplárenská, a.s.
23. December 2021
Zmluva o uzavretí budúcich zmlúv
ZM-81/2021
0,00 € ISLAND plus s. r. o. Trnavská teplárenská, a.s.
23. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-154/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Matej Vavrovič
23. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-155/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Rudolf Vavrovič
21. December 2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZM-53/2021
ZM-53/2021
0,00 € RAS Immobilien SK s. r. o. Trnavská teplárenská, a.s.
20. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-137/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. František Kocán
20. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-145/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Milan Popovič
20. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-153/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Ivan Vanta
16. December 2021
Zmluva o dielo č. ZM-72/2021
ZM-72/2021
39 400,00 € RACEN, spol.s.r.o. Trnavská teplárenská, a.s.
15. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-122/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Drahomír Dobrovodský
15. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-123/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Miloslav Hájiček
15. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-125/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Tibor Hrdlička
15. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-126/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Ľubomír Kovačócy
15. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-128/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Miloš Procházka
15. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-129/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Martin Šmondrk
15. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-133/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Martin Bodis
15. December 2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
ZM-134/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Ing. Martin Hudec