Centrálny register zmlúv

Trnavská teplárenská, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť A, B, D, E
ZDOT č. 673130/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Arboria E1 s. r. o.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť A, B, D, E
ZDOT č. 673140/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Arboria E1 s. r. o.
22. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670830/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola automobilová
22. Február 2022
Zmluva o nájme primárnych tepelnotechnických zariadení č. 8/2022
8/2022
1,00 € BYTREX, s. r. o. Trnavská teplárenská, a.s.
22. Február 2022
Zmluva o nájme primárnych tepelnotechnických zariadení č. 7/2022
7/2022
1,00 € BYTREX, s. r. o. Trnavská teplárenská, a.s.
22. Február 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 6/2022
6/2022
0,00 € Arboria BD5, s. r. o. Trnavská teplárenská, a.s.
22. Február 2022
Kúpna zmluva č. 5/2022
5/2022
43 415,94 € Arboria Land Development, s. r. o. Trnavská teplárenská, a.s.
21. Február 2022
Zmluva o poskytovaní energetických služieb a iných služieb
12/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita Uršulínok v Trnave
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640523/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. SVB Bottova 29 A/B/C
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640530/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Základná škola s materskou školou
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670060/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. HKS Forge, s. r. o.
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670112/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670188/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. AUTOCOMODEX Trnava, s. r. o.
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670230/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Základná škola s materskou školou
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670240/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Základná škola s materskou školou
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670245/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Základná škola s materskou školou
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670280/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. TESCO STORES SR, a. s.
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670292/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Základná škola s materskou školou
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670332/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Stredisko sociálnej starostlivosti
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670463/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Obchodná akadémia