Centrálny register zmlúv

Trnavská teplárenská, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672610/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672620/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672630/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672640/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672650/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672670/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672690/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672700/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672710/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672720/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
26. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672790/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
25. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670126/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. TATRACHEMA, výrobné družstvo
25. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670159/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
25. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670630/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Slovenská pošta a. s.
25. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670711/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
25. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670860/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Železničná preprava a. s.
25. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670910/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
25. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670930/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
25. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670950/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
25. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670960/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.