Centrálny register zmlúv

Trnavská teplárenská, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670521/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. DUPOS INVEST, a. s.
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670537/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Ministerstvo obrany SR
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670620/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Základná škola s materskou školou
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670644/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. PENAM SLOVAKIA, a. s.
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670650/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Slovenské elektrárne, a. s.
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670721/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670774/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Križan Ľuboš
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670820/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
4. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670850/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Krajský súd v Trnave
3. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640018/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. SVB Špačinská 0635, SVBaNP
3. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640019/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. SVB Hajdóczyho 5835
3. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 640032/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. COMAX-TT a. s.
1. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672475/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Spoločenstvo Hajdóczyho
1. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672780/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
27. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672800/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
27. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672820/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
27. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672810/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
27. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672830/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
27. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672840/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.
27. Január 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672850/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o.