Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Kúpna zmluva
351238
11,76 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Baráti Vojtech
30. August 2023
Kúpna zmluva
351227/2023
11,76 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Žlnka Jozef
30. August 2023
Kúpna zmluva
351229/2023
11,76 € TRANSPETROL, a.s. Marián Gyorik
30. August 2023
Kúpna zmluva
351204/2023
1,00 € TRANSPETROL, a.s. Alexander Takács
30. August 2023
Kúpna zmluva
351205/2023
12,76 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Mindeková Ľuboslava
30. August 2023
Kúpna zmluva
351202/2023
11,75 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Eliáš Michal
30. August 2023
Kúpna zmluva
351203/2023
16,00 € TRANSPETROL, a.s. Debnárová Terézia
30. August 2023
Kúpna zmluva
351206/2023
22,40 € TRANSPETROL, a.s. Chlpík Štefan
30. August 2023
Kúpna zmluva
351201/2023
19,20 € TRANSPETROL, a.s. Kováč Michal
30. August 2023
Zmluva o dielo
4630582/2023
2 322 000,00 € BM-MONT, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
8. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke plynu pre TRANSPETROL, a.s. na rok 2023
D024661451/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
4. September 2023
Rámcová zmluva o dielo
4670128/2023
0,00 € SEPS, a. s. TRANSPETROL, a. s.
4. September 2023
Zmluva o dielo
4630590/2023
599 877,60 € SEPS, a. s. TRANSPETROL, a. s.
25. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
D014630561/2023
0,00 € DIMI max, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
25. August 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O OSTATNEJ PREPRAVE ROPY ROPOVODOM DRUŽBA
D01356017/2023
0,00 € NORMESTON TRADING LIMITED TRANSPETROL, a. s.
28. August 2023
Zmluva o dielo
4630587/2023
86 820,00 € AITEN, a.s. TRANSPETROL, a. s.
15. August 2023
Zmluva o dielo
4630586/2023
60 000,00 € INFORMA a.s. TRANSPETROL, a. s.
15. August 2023
Zmluva o dielo
4661506/2023
273 600,00 € ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
15. August 2023
Mandátna zmluva
4630589/2023
47 988,00 € CEVING s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
9. August 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme
D03358061/2023
0,00 € TRANSPETROL, a.s. Gabriela Balážová