Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
D01465095/2023
0,00 € SEPS a.s TRANSPETROL, a. s.
7. September 2023
Zmluva o dielo
4630588/2023
126 837,97 € PYRONOVA IS SLOVAKIA s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
4. September 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o nájme bytu
D14/355002/2023
0,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Gabriela Brindová-Jančíková
11. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme miesta na stožiari a časti nebytových priestorov
D01358045/2023
0,00 € TRANSPETROL, a.s. Orange Slovensko, a.s
11. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme miesta na stožiari a časti nebytových priestorov
D01358052/2023
0,00 € TRANSPETROL, a.s. Orange Slovensko, a.s.
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
4661514/2023
0,00 € Nuaktiv s. r .o. TRANSPETROL, a. s.
31. August 2023
Kúpna zmluva
351255/2023
9 666,38 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Linda Néhez
30. August 2023
Kúpna zmluva
351226/2023
19,20 € TRANSPETROL, a.s. Alakša Vladimír
30. August 2023
Kúpna zmluva
351216/2023
16,00 € TRANSPETROL, a.s. Kirth Alexander
30. August 2023
Kúpna zmluva
351217/2023
11,20 € TRANSPETROL, a.s. Annus Richard
30. August 2023
Kúpna zmluva
351219/2023
20,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Budáč Marek
30. August 2023
Kúpna zmluva
351221/2023
10,00 € TRANSPETROL, a.s. Lauko Roman
30. August 2023
Kúpna zmluva
351225/2023
19,20 € TRANSPETROL, a.s. Peničková Erika
30. August 2023
Kúpna zmluva
351222/2023
4,80 € TRANSPETROL, a.s. Suchetka Róbert
30. August 2023
Kúpna zmluva
351223/2023
11,75 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Gál Ladislav
30. August 2023
Kúpna zmluva
351224/2023
38,40 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Ladislav Patai
30. August 2023
Kúpna zmluva
351238
11,76 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Baráti Vojtech
30. August 2023
Kúpna zmluva
351227/2023
11,76 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Žlnka Jozef
30. August 2023
Kúpna zmluva
351229/2023
11,76 € TRANSPETROL, a.s. Marián Gyorik
30. August 2023
Kúpna zmluva
351204/2023
1,00 € TRANSPETROL, a.s. Alexander Takács