Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Kúpna zmluva
351213/2023
20,80 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Ladislav Révész
22. September 2023
Kúpna zmluva
351211/2023
19,20 € TRANSPETROL, a.s. Tomková Anna
22. September 2023
Kúpna zmluva
351210/2023
19,20 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Gabriela Brindová Jančíková
22. September 2023
Kúpna zmluva
351209/2023
3,00 € TRANSPETROL, a.s. Daniel Krško
22. September 2023
Kúpna zmluva
351208/2023
10,00 € TRANSPETROL, a.s. Klanica Ľubomír
22. September 2023
Kúpna zmluva
351207/2023
22,40 € TRANSPETROL, a.s. Jaroslav Paľo
22. September 2023
Kúpna zmluva
351253/2023
1,00 € TRANSPETROL, a.s. Kornel Halász
22. September 2023
Kúpna zmluva
351247/2023
10,00 € TRANSPETROL, a.s. Bubloš Ján
22. September 2023
Kúpna zmluva
351245/2023
12,76 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Štefan Kašík
22. September 2023
Kúpna zmluva
351236/2023
13,60 € TRANSPETROL, a.s. Židuliak Marian
22. September 2023
Kúpna zmluva
351240/2023
19,20 € TRANSPETROL, a.s. Janette Križanová
22. September 2023
Kúpna zmluva
351234/2023
10,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Zoltán Mintál
22. September 2023
Kúpna zmluva
351246/2023
22,40 € TRANSPETROL, a.s. Hlúgyik Róbert
22. September 2023
Kúpna zmluva
351243/2023
11,20 € TRANSPETROL, a.s. Karol Farkas
22. September 2023
Kúpna zmluva
351252/2023
36,00 € TRANSPETROL, a.s. Ivan Polievka
22. September 2023
Kúpna zmluva
351242/2023
57,60 € TRANSPETROL, a.s. Golian Štefan
22. September 2023
Kúpna zmluva
351241/2023
10,00 € TRANSPETROL, a.s. František Bazsó
22. September 2023
Kúpna zmluva
351239/2023
24,40 € TRANSPETROL, a.s. Csongor Vörös
22. September 2023
Kúpna zmluva
351232/2023
11,20 € TRANSPETROL, a.s. Kováč Ladislav
22. September 2023
Kúpna zmluva
351233/2023
11,20 € TRANSPETROL, a.s. Kováčová Verona