Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/118
2 712,96 € Obec Maťovské Vojkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/79
1 017,36 € Obec Hnojné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/98
339,12 € Obec Jovsa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/135
3 391,20 € Obec Kačanov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/57
1 526,04 € Obec Oborín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/32
4 709,05 € Ján Zolota ZOLOTA VISAGE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/113
847,80 € Obec Horovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/3
4 709,05 € Eva Vartášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/11
4 709,05 € Martina Bajusová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/17
4 709,05 € Marek Koreň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/14
4 709,05 € Ján Kováč - POWER GRAF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/7
4 709,05 € Danka Čverčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/28
9 418,10 € Juraj Bojkun Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/62
9 418,10 € IVANMED, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/5
4 709,05 € Jana Mészáros Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/23
9 418,10 € Anna Badi JOZANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/59
9 418,10 € Miriama Holanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/9
9 418,10 € JUDr. Ján Farkaš, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/66
18 836,20 € TOPARO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/50
4 709,05 € Miriama Sojková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce