Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/15
4 709,05 € Július Korpa-Vyšný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/63
4 709,05 € CONSULTING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/1
4 709,05 € MUDr. Bibiana Jančošková - AMARANTH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/2
9 418,10 € Ing. Marcel Micák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/30
9 418,10 € MILERI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/29
9 418,10 € Štefánia Štefanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/41
7 063,57 € Mgr. Martina Bančejová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/104
4 239,00 € Obec Veľké Slemence Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/4
4 709,05 € JUDr. Miroslav Mydlo, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/54
9 418,10 € Ivan Mačura INTEGRA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/68
17 658,92 € SWISS SteMa s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/69
18 836,20 € LMK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/49
4 709,05 € ALVA TECH s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/61
9 418,10 € DSM - DMU, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/26
12 949,88 € Viera Vagaská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/67
5 886,30 € ARJADNE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/33
9 418,10 € Obec Priekopa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/42/060/18
9 418,10 € Oľga Koníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/107
2 204,28 € Obec Beša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/42/060/37
5 886,31 € R+R Rezidencia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce