Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/55-1
0,00 € Obec Veľké Revištia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1269
263,76 € Obec Bunkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1265
263,76 € Obec Ostrov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1271
131,88 € Obec Bežovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/40-1
0,00 € Obec Kristy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/135-1
0,00 € Obec Kačanov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/106-1
0,00 € Obec Jastrabie pri Michalovciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/77-1
0,00 € Mesto Veľké Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/73-1
0,00 € Obec Zemplínska Široká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/111-1
0,00 € Obec Žbince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/42/19B/9-1
0,00 € ABALSTAV spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/42/19B/11-1
0,00 € CHDMI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1266
659,40 € Obec Sliepkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1267
131,88 € Obec Beňatina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/62-1
0,00 € Obec Krásnovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/122-1
0,00 € Obec Malčice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/68-1
0,00 € Obec Sliepkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/91-1
0,00 € Obec Markovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1272
1 186,92 € Obec Pavlovce nad Uhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1273
263,76 € Obec Ruský Hrabovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce