Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
ZML/2023/9
9 101,28 € PLAYSYSTEM s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
21. Február 2023
Zmluva o dielo
ZML/2023/8
52 293,72 € ITES Vranov, s. r. o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
15. Február 2023
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaže
ZML/2023/7
Doplnená
1 900,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Gymnázium, Poštová 9, Košice
13. Február 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti - lekár na lyžiarskom kurze
ZML/2023/6
0,00 € MUDr. Ivan Matúš Gymnázium, Poštová 9, Košice
6. Február 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti - inštruktor lyžovania na lyžiarskom kurze
ZML/2023/4
0,00 € Alexander Krajňak Gymnázium, Poštová 9, Košice
6. Február 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti - lekárska pohotovosť účastníkom lyžiarskeho kurzuu
ZML/2023/5
0,00 € MUDr. Emil Fraenkel Gymnázium, Poštová 9, Košice
3. Február 2023
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
ZML/2023/3
Doplnená
32 409,88 € SGStav, s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služby
ZML/2023/2
19 800,00 € Zora Family s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
12. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov
ZML/2023/1
115,15 € Mestská časť Košice - Staré Mesto Gymnázium, Poštová 9, Košice
2. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPRAVME TO
ZML/2022/30
1 000,00 € Nadácia SPP Gymnázium, Poštová 9, Košice
19. December 2022
darovacia zmluva
ZML/2022/29
5 878,17 € Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice Gymnázium, Poštová 9, Košice
16. December 2022
Dodatok číslo 1 k zmluve o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-SCH-000007702
34 720,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium, Poštová 9, Košice
7. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
ZML/2022/26
0,00 € www.scio.sk, s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
29. November 2022
Zmluva o dielo
ZML/2022/27
4 600,00 € SANFIX s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
27. Október 2022
Zmluva o organizačnom zabezpečení súťaží
ZML/2022/24
800,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Gymnázium, Poštová 9, Košice
27. Október 2022
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaže
ZML/2022/25
900,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Gymnázium, Poštová 9, Košice
17. Október 2022
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov
ZML/2022/20
115,79 € Mestská časť Košice-Staré Mesto Gymnázium, Poštová 9, Košice
17. Október 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku
ZML/2022/23
400,00 € Nadační fond Gaudeamus Gymnázium, Poštová 9, Košice
22. September 2022
Zmluva o spolupráci
ZML/2022/21
0,00 € Maratónsky klub v Košiciach Gymnázium, Poštová 9, Košice
22. September 2022
Darovacia zmluva
ZML/2022/22
130,00 € Maratónsky klub v Košicach Gymnázium, Poštová 9, Košice