Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201631737_Z
493,02 € ITSK, s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
6. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201629745_Z
1 500,00 € Applipower, s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
26. August 2016
Kúpna zmluva
Z201622297_Z
3 910,00 € OTNS, a. s. Gymnázium, Poštová 9, Košice
21. Apríl 2016
Darovacia zmluva
138/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium
24. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535671_Z
10 800,00 € Interiéry Riljak, s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
24. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535765_Z
2 083,00 € ŠKOLEX, spol. s r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
24. November 2015
Kúpna zmluva
Z201536189_Z
760,80 € Cotnrol + C, s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
6. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533333_Z
14 788,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Gymnázium, Poštová 9, Košice
22. September 2015
Kúpna zmluva
Z201524157_Z
1 779,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Gymnázium, Poštová 9, Košice
5. Marec 2015
Zmluva o spolupráci
PF 43/2015
0,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Gymnázium Šrobárova 2
25. Február 2013
Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke a odbere tepla č. Z/TEKO/2005/1642/1510 zo dňa 29.12.2005
Z/TEKO/2005/1642/1510
0,00 € Tepláreň Košice, a.s. Gymnázium