Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Nájom užívania predajného stánku č.2 na Vianočných trhoch 2023
798/2023
3 848,00 € CAMELOTS,s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. November 2023
iné chladené mäso (potraviny školské jedálne - MŠ)
807/2023
74 426,93 € Food Factory Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. November 2023
chladené kuracie mäso (potraviny školské jedálne - MŠ)
806/2023
179 325,06 € Food Factory Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. November 2023
rôzne potraviny (potraviny školské jedálne - MŠ)
805/2023
187 873,14 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. November 2023
Nájom užívania predajného stánku č.8 na Vianočných trhoch 2023
792/2023
3 640,00 € Smart Business Solutions, s.r. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. November 2023
Nájom užívania predajného stánku č.12 na Vianočných trhoch 2023
796/2023
4 212,00 € BOICHUK DMYTRO Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. November 2023
Nájom užívania predajného stánku č.13 na Vianočných trhoch 2023
797/2023
1 222,00 € JVN s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. November 2023
časť: 10 - vajcia (potraviny školské jedálne - MŠ)
804/2023
8 092,49 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. November 2023
Didaktické pomôcky pre MŠ Bohrova
801/2023
2 095,00 € IMONICE TRANSPORT, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. November 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-222-001/2023
KRHZ-BA-VO-222-001/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky MČ Bratislava Petržalka
21. November 2023
Nájom užívania predajného stánku č.3 na Vianočných trhoch 2023
787/2023
3 645,20 € CIBUS s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. November 2023
Nájom užívania predajného stánku č.4 na Vianočných trhoch 2023
788/2023
3 900,00 € KARPATY GRIL,s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. November 2023
Nájom užívania predajného stánku č.6 na Vianočných trhoch 2023
790/2023
4 030,00 € Luboš Kliment Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. November 2023
Nájom užívania predajného stánku č.5 na Vianočných trhoch 2023
789/2023
3 718,00 € Flinstones 1, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. November 2023
NZ 09-121-2023 Pozemok MEDIAPRESS Bratislava spol.s r.o.
771/2023
2 085,16 € MEDIAPRESS Bratislava spol.s r Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. November 2023
Nájom predajného stánku č.1 na Vianočných trhoch 2023
786/2023
4 290,00 € Ľuboš Farda - MAZ Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CIL9-221-94 zo dňa 03.04.2023
4275/2023
48 432,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. November 2023
Pripojenie odberného el. zariadenia Markova 3234
781/2023
1 700,00 € Západoslovenská distribučná, a Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. November 2023
Splátkový kalendár
773/2023
120,00 € Marčan Pavol Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
772/2023
10,00 € MAJER MILAN Mestská časť Bratislava-Petržalka