Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312202_Z
2 095,00 € IMONICE TRANSPORT, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. November 2023
rozvoz obedov SSS
757/2023
0,00 € Stredisko sociálnych služieb P Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. November 2023
dotácia vo forme refundácie v r. 2023 za podmienok stanovených VZN MČ
725/2023
3 000,00 € Anevil s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. November 2023
Dohoda o použití vlastného motorového vozidla - pracovná cesta
763/2023
0,00 € Chovancová Diana Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. November 2023
poskytnutie dotáci vo forme refundácie
724/2023
3 000,00 € SVB a NP Beňadická 13, 15 Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. November 2023
Dohoda o úprave vzájomných vzťahov pri dodávke médii
761/2023
0,00 € Kupkovič Milan Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. November 2023
Dohoda o úprave vzájomných vzťahov pri dodávke médii
759/2023
0,00 € Šindler Rastislav Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. November 2023
Dohoda o úprave vzájomných vzťahov pri dodávke médii
760/2023
0,00 € Šidlíková Marta Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. 28/2023/3784 - Boris Pilo
755/2023
100,00 € Pilo Boris Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
750/2023
0,00 € BARKOCI law firm, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Október 2023
Splátkový kalendár
752/2023
120,00 € Slabejová Stanislava Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Október 2023
Dresy pre petržakskú hokejovú prípravku
754/2023
800,00 € Očianske združenie Od obrazovi Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Október 2023
Komplexné riešenie integrácie IS SAMO na ÚPVS
758/2023
18 960,00 € TRIMEL s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
2-203-0034-2023
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mestská časť Bratislava - Petržalka
27. Október 2023
Zimná séria Mikulášska edícia - príprava projektu
749/2023
2 000,00 € BE COOL, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. Október 2023
realizácia projektu "S úsmevom a veselo...
748/2023
790,00 € Cultura Humana Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. Október 2023
Nájom-časť pozemku 30m2 na Trhovisku Mlynarovičova
751/2023
250,20 € KOLTER,a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Október 2023
Splátkový kalendár
747/2023
120,00 € Koreňová Mária Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Október 2023
Nájom užívania predajného stánku č.49 na trhovisku Mlynarovičova
742/2023
182,00 € Priska Kajmová Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Október 2023
D1 k Zmluve o ubytovaní č. 22/2023/3546 - Ivan Krištof
741/2023
150,00 € Krištof Ivan Mestská časť Bratislava-Petržalka