Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Sponzorská zmluva
ZSMSP 007/38/2023
0,00 € Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
25. Apríl 2023
Sponzorská zmluva
Sponzorská zmluva
0,00 € LINEKO SLOVENSKO s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
30. Marec 2023
Sponzorská zmluva
ZSMS 005/038/2023
200,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole v Pohorelej Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
9. Február 2023
Zmluva o vykonávaní služieb BOZP
ZSMSP 002/38/2023
0,00 € PYROBOSS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
3. Február 2023
Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZSMSP 001/38/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
14. December 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZSMSP 017/23/2022
0,00 € Tatranská mliekareň, a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
14. December 2022
Kúpna zmluva
ZSMSP 015/23/2022
0,00 € COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
9. December 2022
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
ZSMSP 016/23/2022
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. ŠEVT a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
1. December 2022
Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
ZSMSP 014/23/2022
0,00 € HK Jatka, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
23. September 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
ZSMSP 012/23/2022
434,08 € Komunálna poisťovňa a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
23. September 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
81,98 € Komunálna poisťovňa a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
13. September 2022
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 06/30/08/2022/035
ZSMSP 011/23/2022
0,00 € Z+M servis a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
2. August 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
ZSMSP 010/23/2022
0,00 € Pow-en a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
25. Júl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve č.2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_074
ZSMSP 009/23/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
8. Júl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve č.2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_076
ZSMSP 008/23/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
5. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 300242022
300242022
0,00 € CEVEO, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
3. December 2020
Zmluva o Partnerstve
315/ITA/2020
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou
17. Október 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_081
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
22. Február 2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_081
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Pohorelá
19. Máj 2016
Darovacia zmluva
812/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou