Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Máj
2022
Príkazná zmluva č. 300242022
300242022
0,00 € CEVEO, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
3.
December
2020
Zmluva o Partnerstve
315/ITA/2020
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou
17.
Október
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_081
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
22.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_081
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Pohorelá
19.
Máj
2016
Darovacia zmluva
812/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou
17.
Jún
2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2015_PKR_GR_010-366
1 473,60 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
10.
Jún
2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BB_BB_070
2015_MPC_ANG_BB_BB_070
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
7.
Apríl
2014
Zmluva o obstaraní vystúpenia
1403/113
0,00 € Hudobné centrum ZŠ s MŠ Pohorelá
31.
Júl
2012
Darovacia zmluva B-2011/2575-037828363
B-2011/2575-037828363
0,00 € Ústav informacií a prognóz školstva Základná škola s materskou školou
31.
Júl
2012
Zmluva o výpožičke A-2011/2575-037828363
A-2011/2575-037828363
0,00 € Ústav informacií a prognóz školstva Základná škola s materskou školou