Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_081
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Pohorelá
19. Máj 2016
Darovacia zmluva
812/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou
17. Jún 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2015_PKR_GR_010-366
1 473,60 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
10. Jún 2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BB_BB_070
2015_MPC_ANG_BB_BB_070
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
7. Apríl 2014
Zmluva o obstaraní vystúpenia
1403/113
0,00 € Hudobné centrum ZŠ s MŠ Pohorelá
31. Júl 2012
Darovacia zmluva B-2011/2575-037828363
B-2011/2575-037828363
0,00 € Ústav informacií a prognóz školstva Základná škola s materskou školou
31. Júl 2012
Zmluva o výpožičke A-2011/2575-037828363
A-2011/2575-037828363
0,00 € Ústav informacií a prognóz školstva Základná škola s materskou školou