Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Zmluva o dodávke plynu
P1597/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
28. Máj 2024
Kúpna zmluva "škoslký program" na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
018/32/2024
0,00 € Valman, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
29. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A14350248
18,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
29. Apríl 2024
Zmluva o posyktnutí grantu č. DMIS24_03
006/36/2024
4 849,52 € Nadácia Pontis Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
11. Marec 2024
Sponzorská zmluva
012/32/2024
200,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole v Pohorelej Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
1. Marec 2024
Darovacia zmluva
011/032/2024
240,00 € Marta Baksová Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
26. Február 2024
Kolektívna zmluva
ZSMSP006/32/2024
Doplnená
0,00 € Základná organizácia PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Pohorelá Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23560350
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
31. Január 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A14350477
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
8. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
5509001134
197,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
4. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
0240382023
81,98 € Komunálna poisťovňa a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
4. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
0250382023
432,38 € Komunálna poisťovňa a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
29. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č.1121676
ZSMSP023/38/2023
0,00 € Energie2, a.s. odštepný závod Energie, 2 a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
13. September 2023
Zamestnávateľská zmluva
ZSMSP 021/38/2023
0,00 € Stabilita, d.d.s, a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
28. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri impelentácii projektových aktivít v rámci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
ZSMSP 002/60/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
28. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 2023_KGR_POPMŠ3_PKBB_092 pri impelentácii projektových aktivít v rámci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
Zmluva č.2023_KGR_POP3Mš_PKBB_092 o vzájomnej spolupráci pri impelentácii projektových aktivít v rámci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
21. August 2023
Zmluva o dielo č. SB 180823
ZSMSP 018/38/2023
9 980,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
17. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_560 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_560
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
9. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_092 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_092
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou
24. Júl 2023
Zamestnávateľská zmluva
ZSMSP 016/38/2023
20,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s. a.s. Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá