Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Február
2017
Zmluva č. 0116/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017
0116/2017
75 196,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Február
2017
Zmluva č. 0115/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017
0115/2017
132 848,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Január
2016
Zmluva č. 0011/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0011/2016
65 100,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
Máj
2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0037/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
0303/2015
54 300,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Január
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0037/2015
54 200,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Máj
2014
Zmluva o spoločnej realizácií úloh projektu podpory športových reprezentantov a talentov
Z 24 2014
0,00 € Slovenský rýchlokorčuliarský zväz NŠC
30.
Apríl
2014
Dodatok č. 1 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0284/2014
59 300,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Január
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0028/2014/SŠSŠM
35 200,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
December
2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0106/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0901/2013
65 400,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Apríl
2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0106/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0332/2013/SŠSŠM
62 900,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Február
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0106/2013/SŠSŠM
60 400,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
December
2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0026/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0904/2012/SŠSŠ
61 400,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
August
2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0026/2012/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
556/2012
54 200,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Júl
2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0026/2012/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ pre oblasť športu
410/2012
46 500,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31.
Január
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0026/2012/SŠSŠ
28 300,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz - občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
December
2011
Dodatok č. 3/SŠSŠ k zmluve č.00822011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0895/2011
48 200,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
Jún
2011
Dodatok č. 2/SŠSŠ k zmluve č. 0082/2011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0414/2011
42 200,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Máj
2011
Dodatok č. 1/SŠSŠ k zmluve č. 0082/2011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0288/2011
21 500,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
0082/2011/SŠSŠ
19 000,00 € Slovenský rýchlokorčliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
« 1 2