Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0106/2013/SŠSŠM
60 400,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. December 2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0026/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0904/2012/SŠSŠ
61 400,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. August 2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0026/2012/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
556/2012
54 200,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0026/2012/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ pre oblasť športu
410/2012
46 500,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0026/2012/SŠSŠ
28 300,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz - občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. December 2011
Dodatok č. 3/SŠSŠ k zmluve č.00822011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0895/2011
48 200,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Jún 2011
Dodatok č. 2/SŠSŠ k zmluve č. 0082/2011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0414/2011
42 200,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Máj 2011
Dodatok č. 1/SŠSŠ k zmluve č. 0082/2011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0288/2011
21 500,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
0082/2011/SŠSŠ
19 000,00 € Slovenský rýchlokorčliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR