Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Jún
2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
190010/074/221
64 323,81 € Univerzita Komenského v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
Jún
2021
Dodanie a montáž bleskozvodu v ŠD Starohájska 8, Bratislava
190015/014/2021
9 996,85 € I.K.M. Reality-Staving Banská Bystrica, a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave
11.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
190010/072/2021
900,00 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Ekonomická univerzita v Bratislave
11.
Jún
2021
Nájomná zmluva č. 18/2021
190010/073/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Art Glass Park s.r.o.
8.
Jún
2021
Zmluva o dielo
190010/070/2021
2 940,56 € Németh Lift s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
Jún
2021
Doplňujúca dohoda k Rámcovej dohode o spolupráci medzi Kyjevskou národnou ekonomickou univerzitou Vadyma Heťmana (Kyjev, Ukrajina) a Ekonomickou univerzitou v Bratislave (Bratislava, Slovenská republika)
190010/071/2021
0,00 € Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
Jún
2021
Zmluva o vykone cinnosti pracovnej zdravotnej sluzby
190010/068/2021
0,00 € GAJOS, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
3.
Jún
2021
Odborné vedenie kvalifikovanou osobou pri realizácii Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava ŠD
190015/012/2021
1 800,00 € TZB projekt s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
3.
Jún
2021
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava
190015/013/2021
80 948,87 € BECO spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
31.
Máj
2021
Kolektívna zmluva 2021
190010/065/2021
0,00 € Rada Základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na EU v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave
31.
Máj
2021
Dodávka Hydinového mäsa
190015/010/2021
7 997,50 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
31.
Máj
2021
Zhotovenie nového merania odberného miesta v ŠD Starohájska 8, Bratislava
190015/011/2021
4 709,66 € ITP Control s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
31.
Máj
2021
Zmluva o dielo č. 1/2021
190010/066/2021
2 166,00 € KUBIKO s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Máj
2021
Nájomná zmluva č. 19/2021
190010/064/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Art Atelier A, s. r. o.
26.
Máj
2021
Memorandum o porozumení
190010/063/2021
0,00 € Wisconsinská univerzita v La Crosse Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Máj
2021
Nájomná zmluva č. 16/2021
190010/062/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave iJooz Slovakia, s. r. o.
21.
Máj
2021
Rekonštrukcia svetlíkov EU v Bratislave
190015/008/2021
61 368,98 € YODA s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
19.
Máj
2021
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 190015/037/2020
190015/007/2021
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva 17/2021
190010/061/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
13.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2020/2021, Číslo zmluvy – 2020-1SK01-KA103-077726
180040/079/2021
1 941,00 € Dominik Cisár Ekonomická univerzita v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »