Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Marec
2021
Licenčná zmluva
190008/048/2021
0,00 € doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
10.
Marec
2021
DOHODA O AKADEMICKEJ, VEDECKEJ A KULTÚRNEJ SPOLUPRÁCI MEDZI UNIVERZITOU V SEVILLE A EKONOMICKOU UNIVERZITOU V BRATISLAVE
190010/031/2021
0,00 € UNIVERZITA V SEVILLE Ekonomická univerzita v Bratislave
5.
Marec
2021
Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund’s Visegrad Grant No. 22030183
190010/029/2021
25 640,00 € International Visegrad Fund Ekonomická univerzita v Bratislave
1.
Marec
2021
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 6/2021
190010/026/2021
400,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
26.
Február
2021
Zmluva o spolupráci
190010/025/2021
0,00 € International University of tourism and hospitality Ekonomická univerzita v Bratislave
25.
Február
2021
Memorandum o spolupráci
190010/022/2021
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
25.
Február
2021
Dohoda o splátkovom kalendári
190010/023/2021
0,00 € Františka Nigrovičová - FANY Ekonomická univerzita v Bratislave
25.
Február
2021
Zmluva o úhrade nákladov za elektrickú energiu
190010/024/2021
0,00 € Snug, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Február
2021
Darovacia zmluva
190010/021/2021
200,00 € ORTO-STOM s.r.o Ekonomická univerzita v Bratislave, FMV
23.
Február
2021
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 7/2021
190010/020/2021
200,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Art Glass Park s.r.o.
23.
Február
2021
Licenčná zmluva
190008/035/2021
0,00 € Tatiana Nikolaeva Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Február
2021
Licenčná zmluva
190008/029/2021
0,00 € Adrianna Baleha Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Február
2021
Licenčná zmluva
190008/034/2021
0,00 € Timotej Klepanec Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Február
2021
Licenčná zmluva
190008/030/2021
0,00 € Zuzana Beňová Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Február
2021
Licenčná zmluva
190008/032/2021
0,00 € Ivana Faybíková Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Február
2021
Zmluva o dielo
190008/028/2021
1 500,00 € Mikuláš Černota Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Február
2021
Licenčná zmluva
190008/037/2021
0,00 € Miroslav Špurek Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Február
2021
Licenčná zmluva
190008/038/2021
0,00 € Agáta Šuláková Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Február
2021
Licenčná zmluva
190008/036/2021
0,00 € Lea Pusztiová Ekonomická univerzita v Bratislave
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »