Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Január
2021
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 15/2019
190010/005/2021
150,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave DARK BLUE s.r.o.
20.
Január
2021
Zmluva o dielo
190010/004/2021
16 440,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
15.
Január
2021
Servisná zmluva
190010/003/2021
11 540,00 € COMINFO, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/066/2020
0,00 € Katarína Petrovčiková Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/065/2020
0,00 € Andrej Miklošík Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/064/2020
0,00 € Ing. Jozef Lukáč, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/067/2020
0,00 € Ing. Zuzana Rudášová Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/062/2020
0,00 € Vanda Lieskovská Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Zmluva o dielo
190010/002/2021
3 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave ALASKA FOODS s.r.o.
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/055/2020
0,00 € Erika Dudáš Pajerská Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/057/2020
0,00 € Mária Dzurová doc. Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/059/2020
0,00 € Barbora Gontkovičová Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/054/2020
0,00 € Naqibullah Daneshjo Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/058/2020
0,00 € Jozef Gajdoš Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/060/2020
0,00 € Ing. Paulína Kaselyová Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/068/2020
0,00 € Peter Štarchoň Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/063/2020
0,00 € Vanda Lieskovská Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/056/2020
0,00 € Emília Duľová Spišáková Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
Január
2021
Licenčná zmluva
190008/061/2020
0,00 € Dana Knošková Ekonomická univerzita v Bratislave
11.
Január
2021
Nájomná zmluva č. 28/2020
190010/001/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Psyche-Medica s. r. o.
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »