Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
December
2020
Komplexný servis, údržba a opravy výťahov
190015/044/2020
35 892,17 € NÉMETH LIFT s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
December
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
190008/047/2020
0,00 € Diana Stepanova Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
December
2020
Licenčná zmluva
190008/049/2020
0,00 € doc. Ing. Katarína Belanová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
December
2020
Licenčná zmluva
190008/052/2020
0,00 € Ing. Jakub Szabó Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
December
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
190008/046/2020
0,00 € Vladlena Lisenco Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
December
2020
Licenčná zmluva
190008/051/2020
0,00 € doc. Ing. Mária Horehájová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
December
2020
Licenčná zmluva
190008/053/2020
0,00 € Ing. Veronika Šišková Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2020
Dodávka ovocia a zeleniny pre BA
190015/041/2020
10 436,35 € Eurozel s. r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2020
Dodávka ovocia a zeleniny pre Virt
190015/042/2020
8 273,00 € Lilla Púchovská - LILLA Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2020
Dodávka chleba a pečiva pre VZ Virt
190015/035/2020
2 196,75 € GÁLEXPO Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2020
Dodávka hydiny
190015/037/2020
12 994,75 € Bidfood Slovakia s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2020
Dodávka slepačích vajec - VIRT
190015/038/2020
603,00 € Bidfood Slovakia s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2020
Strážna služba
190015/034/2020
4 980,00 € Secure W control a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2020
Dodávka chleba a pečiva
190015/036/2020
6 193,70 € Záhorácke pekárne a cukrárne a.s Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2020
Dodávka slepačích vajec pre BA
190015/039/2020
1 240,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2020
Dodávka hlbokomrazených pekárenských výrobkov
190015/040/2020
19 151,50 € EDENY s. r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
December
2020
Dodávka bravčového, hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov
190015/043/2020
9 683,00 € Árpád Bognár Mäso údeniny Ekonomická univerzita v Bratislave
2.
December
2020
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
190010/204/2020
122 250,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
2.
December
2020
Vykonanie technického zhodnotenia regulačnej stanice RS 3000
190015/033/2020
44 758,20 € GIFT s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
November
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
190010/203/2020
500,00 € Ing. Štěpán Mikula, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave