Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
November
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
KRRZ/Z/2020-18
505,00 € Orange Slovensko, a. s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
24.
November
2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
KRRZ/Z/2020-19
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
20.
Október
2020
Dohoda o prevode telefónneho čísla
KRZZ_Z_2020_12
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
20.
Október
2020
Dohoda o prevode telefónneho čísla
KRRZ_Z_2020_14
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
20.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní verejných sluižieb
KRRZ_Z_2020_13
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16.
September
2020
Agreement of Transfer of Personal Data
KRRZ_Z_2020_10
0,00 € Joint Research Centre of the European Commission Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
18.
August
2020
Zmluva o udelení štipendia a o spolupráci
KRRZ_Z_2020_09
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
1.
Jún
2020
ZMLUVA O VYPRACOVANÍ PRÁVNEJ ANALÝZY
Z/2020/1010/XIV/PRAF/DEK
3 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
26.
Máj
2020
Zmluva o vypracovaní právnej analýzy
KRRZ_Z_2020_06
3 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
7.
Máj
2020
Agreement between the IFIs of the Network of the EU and the Centre of European Policy Studies
KRRZ-Z-2020-05
2 800,00 € Centre of European Policy Studies Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
3.
Apríl
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
KRRZ-Z-2020-04
1 170,00 € Orange Slovensko, a. s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
26.
Február
2020
Poistná zmluva/cestovné poistenie
KRRZ_Z_2020_03
3,23 € Inter Partner Assistance , člen skupiny AXA Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
3.
Február
2020
Zamestnávateľská zmluva -Doplnkové dôchodkové sporenie
KRRZ_Z_2020_02
0,00 € NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
29.
Január
2020
zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
KRRZ-Z-2019/31
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
29.
Január
2020
Zamestnávateľská zmluva -Doplnkové dôchodkové sporenie
KRRZ_Z_2020_01
0,00 € Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
19.
December
2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z Informačného systému katastra nehnuteľností
KRRZ_Z_2018_22
Doplnená
0,00 € Úrad geodézie kartografie a katastra SR Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
17.
December
2019
Poistná zmluva/cestovné poistenie č. 5010285721
KRRZ_Z_2019/37
6,46 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. člen skupiny AXA Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
12.
December
2019
Zmluva o vykonaní auditu
KRRZ_Z_2019/30
2 730,00 € D.P.F., spol. s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
9.
December
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-služba Business Internet
KRRZ_Z_2019/35
6 034,80 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
6.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201936833_Z
25 948,56 € Up Slovensko, s. r. o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »