Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
Marec
2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
KRRZ_Z_2019_02
0,00 € UP SLOVENSKO Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
8.
Marec
2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
KRRZ_Z_2019_03
0,00 € UP SLOVENSKO Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
29.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP, OPP a PZS
KRRZ_Z_2019_01
243,00 € ŠKOLBOZ- MELICHER s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
21.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z Informačného systému katastra nehnuteľnostní
95-102-8778/2018
Doplnená
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
21.
Január
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Z/2018/23
0,00 € Orange a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
14.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z Informačného systému katastra nehnuteľností
128/2018/LPO
Doplnená
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
21.
December
2018
Licenčná zmluva
KRRZ _Z_2018_10
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
21.
December
2018
Dodatok č. 6
Dodatok č. 6
85,00 € GLS WEB Design s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
8.
November
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z/2018/18
Doplnená
657,00 € Orange a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
29.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
Z/2018/17
Doplnená
13 920,00 € FlyEye SK s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
26.
Október
2018
DOHODA o spolupráci pri poskytovaní štatistických údajov
Z/2018/09
Doplnená
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
15.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z/2018/15
0,00 € Orange a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
26.
September
2018
Zmluva o dielo - poskytnutie poradesnkých služieb v oblasti zameranej na ochranu osobných údajov
Z/2018/14
6 320,00 € DIGMIA s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
17.
September
2018
Zmluva o poskytovaní správy, údržby a servisnej podpory informačných technológií
Z/2018/07
68 400,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
22.
August
2018
Zmluva o spracovávaní osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úda
Z/2018/13
0,00 € Profesia, spol.s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201834331_Z
354,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z/2018/12
13 020,50 € CBC Slovakia, s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
28.
Júl
2018
Kúpna zmluva
Z201831403_Z
358,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
26.
Júl
2018
Zmluva o partnerstve
Z_2018_11
2 500,00 € Slovak Economic Association Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
2.
Júl
2018
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb správy informačných systémov č. 20180618/RRZ
Z_2018_08
5 289,60 € DIGMIA,s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »