Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
88/2019
444,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
12. Jún 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
112/2018
912,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
21. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
64/2018
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
13. Február 2017
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
65/2017
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
27. Máj 2016
Darovacia zmluva
1114/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Bačkovík
18. Marec 2016
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
98/2016
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
26. September 2015
Kúpna zmluva
Z201525289_Z
10 979,50 € Palivá a stavebniny, a.s. Obec Bačkovík
27. Júl 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
490/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Bačkovík
17. Február 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
63/2015
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
22. August 2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci NP MRKII
2013_MRKII_PO_PO_309
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola Obec Bačkovík
25. Február 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
58/2013
238,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
14. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
39/2012
218,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík