Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve
2023/60
0,00 € ZO SLOVES - Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. August 2023
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve
2023/42
0,00 € ZO SLOVES - Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Máj 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
2023/21
0,00 € ZO Sloves - Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Február 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
48/2023
Doplnená
0,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
28. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 10/OSMIaVS/2020
381/2022
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo SR
22. December 2021
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
DC/48/2021
0,00 € 1. Úrad pre reguláciu hazardných hier DataCentrum, Bratislava
16. December 2021
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
0935/2021
0,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier; DataCentrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. August 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
256/2021
0,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
16. Jún 2021
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
DC/16/2021
0,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier DataCentrum, Bratislava
11. Jún 2021
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
13388/2021-M_ORIKT
0,00 € SR Úrad pre reguláciu hazardných hier SR DataCentrum SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. August 2020
Zmluva o podnájme
233/2020
Doplnená
282 312,09 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
24. Apríl 2020
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
141/2020
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
5. Február 2020
Dohoda o spolupráci v súvislosti s používaním časti Nadrezortného ekonomického systému
2020/007
0,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Ministerstvo financií SR
24. Január 2020
Zmluva o podnájme
14/2020
0,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
27. September 2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej dňa 06.06.2019
475/2019
0,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
15. August 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
2019/132
377,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier Ministerstvo financií SR
10. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
373/2019
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
10. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
375/2019
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
10. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
376/2019
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
10. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
377/2019
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR